MAJKEN BAHLENBERG

SAGOR FRÅN

NATTSKOGEN

MAJKEN BAHLENBERG (1932)

FÖRFATTARE

av SAGAN OM EN LITEN PRINS

Majken har arbetat som särskollärare och sagoberättare. Hon är utbildad specialpedagog, talpedagog, bild- och symbolterapeut.

Under sin aktiva tid reste hon runt i hela Sverige på studiedagar för att lärarna vid hennes besök skulle lära sig hur sagor tar sig in i en barnkropp och blir till läkedom.

Så sent som januari 2017 ringde en kvinna från Stockholms skärgård och bad att få använda en av Majkens sagofigurer till en helt nyskapad saga, vilket enbart gladde Majken.

Titlarna Sagan om en liten prins, Trollkärringen, Didrik och skatten, Guldormen samt Hålet i Trädet har nu gjort serien fullständig.

Om Jan Bahlenberg, Majkens make, som illustrerat sagoböckerna:

Jan har ägnat sitt liv i skapandets tecken med devisen att konsten är ett uttryck för livet. Född 1937 i Ångermanland men sedan länge boende i Bohuslän. Via utbildning till folkskollärare, vidareutbildade sig Jan senare till speciallärare med metodiklektorstjänst på Göteborgs Universitet och har 2001 doktorerat med avhandlingen "Den otroliga verkligheten sätter spår" vilken handlade om konsthistorikern Carlo Derkert. Jan har skrivit ett flertal böcker innan denna utgivning. Bland annat en bok om barns bildutveckling tillsammans med Carlo Derkert.

Hans skapande yttrar sig även i bildframställning både i tvådimensionell och tredimensionell form. Hans skapelser har varit föremål för utställningar på 1980-talet men merparten från 2003 och framåt både i Sverige och utomlands.

Jan Bahlenberg är medlem i Författarcentrum Väst, Författarförbundet samt Svenska konstnärers kulturnätverk.

Utgivet av Majken Bahlenberg på andra förlag:

Flickan i blå stolen, Litteratursällskapet, 2006

Vägledning till Guldormen: sagor från nattskogen, Sama förlag, 2010

Utsikt från en lyftkran, Recito förlag, 2013

UTGÅVOR

TITEL

ISBN 978-91+

FORMAT

MÅTT (B*H*Rygg) mm

Antal sidor

Publicerad

Sagan om en liten prins

88231-28-4

Hårdpärm, märkband, skyddsomslag

196*266*7

60

2017-04-05

Trollkärringen

Sagor från nattskogen

88231-33-8

Hårdpärm, märkband, skyddsomslag

196*266*8

76

2017-04-26

Didrik och skatten

Sagor från nattskogen

88231-42-0

Hårdpärm, märkband, skyddsomslag

196*266*7

56

2017-08-09

Guldormen

Sagor från nattskogen

88231-53-6

Hårdpärm, märkband, skyddsomslag

196*266*8

66

2018-06-04

Hålet i Trädet

Sagor från nattskogen

88231-64-2

Hårdpärm, märkband

skyddsomslag

196*266*8

56

2018-08-29

samt

 

TROLLKÄRRINGEN

samt

 

DIDRIK OCH SKATTEN

samt

 

GULDORMEN

samt

 

HÅLET I TRÄDET

OM UPPER ROOM FÖRLAG

 

Anders Englund EN

Säbråvägen 13

871 42 HÄRNÖSAND

 

Godkänd för F-skatt

Copyright UPPER ROOM 2018 @ All rights reserved