JAN BAHLENBERG

JAN BAHLENBERG (1937)

FÖRFATTARE & KONSTNÄR

FÖRFATTARE

av TAMARINDEN

Jan Bahlenberg skriver, målar och skulpterar och har aldrig riktigt kunnat bestämma sig för ett speciellt sätt att uttrycka sig. Det har resulterat i böcker & utställningar i Göteborg, Uddevalla och New York.

I trettio år utbildade han specialpedagoger vid Göteborgs Universitet. Efter sin pension fick han tid att doktorera med en hermeneutisk avhandling i pedagogik om konsthistorikern Carlo Derkert.

Nu utkommer han med sitt senaste manus som handlar om Anna-Greta och Tamarinden.

Om Jan Bahlenberg:

Jan har ägnat sitt liv i skapandets tecken med devisen att konsten är ett uttryck för livet. Född 1937 i Ångermanland men sedan länge boende i Bohuslän. Via utbildning till folkskollärare, vidareutbildade sig Jan senare till speciallärare med metodiklektorstjänst på Göteborgs Universitet och har 2001 doktorerat med avhandlingen "Den otroliga verkligheten sätter spår" vilken handlade om konsthistorikern Carlo Derkert. Jan har skrivit ett flertal böcker innan denna utgivning. Bland annat en bok om barns bildutveckling tillsammans med Carlo Derkert.

Hans skapande yttrar sig även i bildframställning både i tvådimensionell och tredimensionell form. Hans skapelser har varit föremål för utställningar på 1980-talet men merparten från 2003 och framåt både i Sverige och utomlands.

Jan Bahlenberg är medlem i Författarcentrum Väst, Författarförbundet samt Svenska konstnärers kulturnätverk.

Titlar av Jan Bahlenberg, utgivna på andra förlag:

Barn Bild Begåvning, författaren & Carlo Derkert, 1989

Carlo Derkert - Porträtt av en konstvisare, 2005

Inannamyten, The Myth of Inanna, 2010

Anna i landet av bilder, 2013

Det eldröda draperiet, 2015

 

LÄS MER OM JAN BAHLENBERG på hans egen hemsida:

”Konsten är ett uttryck för livet” – Författaren Jan Bahlenberg har släppt nytt av DAVID LUBLIN - en artikel i Bättre Nyheter

Sagt om Jan Bahlenbergs författarskap:

"I mer än tio år efter Carlo Derkerts död bearbetade Bahlenberg sitt material. I sexton kapitel levandegörs nu den person som många människor inom konstvärlden upplevt som ett positivt källsprång - en naturkraft. Författarens språk är sympatiskt vardagligt." Silvia Helperin Sandström, 20015, HD

 

"Bahlenberg bjuder på sig själv i sin ingående framställning av Derkert. Han är inte bara en samtalspartner till honom i de fiktivt återskapade dialogerna, utan också en mycket personlig berättare." Eva Dandanelle, 2005, SN

 

"Ovanstående omdömen om författaren stämmer mycket väl in även på denna fiktiva berättelse om Jans syster Anna-Greta. Med inlevelse och värme funderar Jan över hur hans systers liv hade kunnat te sig. Inte utan att han väver in sina egna livserfarenheter, men också med en känslosam drömliknande - inte utan sorg - skildring av ett livsöde som väcker mycket starka känslor hos läsaren. Tack Jan, för förtroendet att förvalta denna Tamarind!" Ann-Charlotte Englund, 2016

 

OM UPPER ROOM FÖRLAG

 

Anders Englund EN

Säbråvägen 13

871 42 HÄRNÖSAND

 

Godkänd för F-skatt

Copyright UPPER ROOM 2018 @ All rights reserved