OM NIMROD

NIMROD

EN BIOLOGISK SCIENCE-FICTION

Nimrodinia är ett postapokalyptiskt kontroll-samhälle styrt av regenterna Nimrod och Semiramis med ett mål: att skapa den perfekta könlösa människan. Kungens närmaste eunuck Sen Envio Gajni bär på en hemlighet som han aldrig yppat. Samtidigt gör den förkastade och mystiske hen-titulerade Neniu en märklig upptäckt i Nekropsia, Nimrodinias soptipp.

BOKENS UTGIVNINGSDATUM:

2015-11-04

ISBN 9789187633058

NIMROD är en Biologisk Science-Fiction med postapokalyptiskt, dystopiskt tema som behandlar ämnen som genmanipulation, genus och kontroll. Det är en berättelse som experimenterar med kombinationen av könsneutralitet, kretslopp och vidareutvecklad teknik, vilka är moderna företeelser som utmanar tänkandet i dagens samhälle. I berättelsen är dataåldern passerad och istället finns ett mycket mer komplicerat system: Nimrodsystemet, som biologiskt styr den dagliga verksamheten och livet för alla som bor i det jättelika zigguratet som utgör staden Nimrodinia.

Det finns satiriska drag i berättelsen, med syfte att överdriva satrapernas liv, vilka symboliserar de sju dödssynderna, som har fått en modernare tolkning i enlighet med den som Gianfranco Girotti förespråkat/vidareutvecklat. Dessa är:

1. Bioetiska övergrepp, 2. Moraliskt tveksamma experiment, 3. Drogmissbruk, 4. Miljöförstöring,

5. Ökande av klyftor mellan rika och fattiga, 6. Överdådig förmögenhet, 7. Skapande av fattigdom,

vilka samtliga enligt Girotti är "samhälleliga till karaktären, och handlar om människans handlingar eller underlåtelser mot omvärlden". (Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/De_sju_dödssynderna).

 

SAGT OM BOKEN:

"Boken följer en bra frågeställning och alla frågor får ett svar på slutet. Det har varit ett nöje att läsa boken trots att den är väldigt mörk, som det korrupta samhället Nimrodinia är i boken. En självklar bok att rekommendera."

Josef Rääf, författare, 2015-11-20

 

"Adan Meadows mycket märkliga dystopi om Nimrodinia är ett slags science fictionroman som jag inte alls blir klok på. Jag förstår ärligt talat inte vad jag läser de första hundra sidorna, förstår inte riktigt författarnas syfte ... Boken, som trots allt är ambitiös och genomarbetad, består mest i ett återgivande av hur allting ter sig i Nimrodinia och innehåller en massa karaktärer som är svåra att särskilja, och vars motiv är dunkla och oklara."

Lektör Nils Ahnland, BTJ, publicerat i BTJ-häfte nr 3, 2016, ett utdrag (ankom till förlaget 151203)

 

 

FÖRFATTARNAS FÖRTYDLIGANDE:

"Boken problematiserar genusbegreppet och ger en skrämmande avskalad och kall beskrivning av ett kontrollsamhälle, där maskiner tycks viktigare än människor och där de kontrollerade inte vet om någon annan verklighet, då de manipulerats att tro att de blivit räddade från en naturkatastrof, när det i själva verket handlar om en ond världsutplåning, initierad av kung Nimrod. Nimrodinia är ett till synes perfekt samhälle där all modern och framtida fysisk och biologisk teknik används på ett manipulativt sätt, där syftet endast är att framställa perfekt genetiskt sammanställda människor i en enorm produktions-maskin. Författarna ser en fara med dagens teknikutveckling. Vad händer när teknik blir viktigare än människovärde?"

Adan Meadows, 2015-12-05

VEM VAR NIMROD?

Berättelsen om Nimrod är inspirerad av den bibliske personen som omnämns i Bibeln (1 Mos 10:8-12, 11:1-9). Nimrod kan ha varit den som uppförde Babels torn vilket var ämnat att resa sig upp mot himlen och ytterst mot Gud. Det mest troliga är att tornet inte var ett smalt högt torn utan ett ziggurat. Läs mer här:

Wikipedia om Nimrod (svenska)

WebBible about Nimrod (english)

NIMROD

är en Biologisk Science-Fiction med postapokalyptiskt och dystopiskt tema som behandlar ämnen som genmanipulation, genus och kontroll. Det är en berättelse som experimenterar med kombinationen av könsneutralitet, kretslopp och vidareutvecklad teknik, vilka är moderna företeelser som utmanar tänkandet i dagens samhälle. I berättelsen är dataåldern passerad och istället finns ett mycket mer komplicerat system: Nimrodsystemet.

I centrum för berättelsen står eunucken Satrap Sen Envio Gajni och hans hemliga adoptivson Arbo från Exterenia. Sen Envio är kung Nimrods närmaste undersåte av de sju satraperna.

Samtidigt skildras kontrasten i Nekropsia, Nimrodinias soptipp, där den mystiske Neniu försöker överleva de hårda förhållandena. Hen får en dröm om något som hen aldrig har sett i hela sitt 25-åriga liv ...

OM UPPER ROOM FÖRLAG

 

Anders Englund EN

Säbråvägen 13

871 42 HÄRNÖSAND

 

Godkänd för F-skatt

Copyright UPPER ROOM 2018 @ All rights reserved